obradoiro de emprego

renovación urbana e medioambiental cambados cidade europea do viño

ÁVES ACUÁTICAS

gavita / ostrero euroasiático

Chaematopus ostralegus

AV1

Características morfolóxicas

Tamaño: 43 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Peteiro e ollos de cor vermella.

Robustas patas rosadas.

Parte superior  do corpo de cor negra e a inferior de cor branca.

En voo distínguese por unha ampla banda alar branca.

A cola tamén é branca cunha franxa negra nas puntas.

Os xuvenís son de cor máis parda e as patas son de cor gris.

corvo mariño cristado / cormorán común

Phalacrocorax aristotelis

AV2

Características morfolóxicas

Tamaño: 75 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Plumaxe brillante de cor negra verdosa e patas tamén negras.

Peteiro negro coa base amarela terminado en gancho.

Os adultos mostran unha pequena crista ou “moño” durante a época de apareamento.

Os xuvenís son de cor parda nas partes superiores e branca nas inferiores.

espátula común

Platalea leucorodia

AV3

Características morfolóxicas

Tamaño: 60-90 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Plumaxe totalmente branca, con sombras amarelentas que se fan máis notables na época reproductora.

No verán teñen na caluga unha crista de plumas longas a modo de penacho.

Patas negras.

Peteiro negro coa punta ensanchada de cor amarela.

bilurico común / archibebe común

Tringa totanus

AV4

Características morfolóxicas

Tamaño: 28 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Parte superior pardo-grisácea e inferiores claras.

Peteiro e patas de cor vermella alaranxada.

En voo, franxa alar branca e cola tamén branca con barras horizontais escuras.

Xuvenís máis claros e moteados que os adultos.

bilurico das rochas / andarrios chico

Actitis hypoleucos

AV5

Características morfolóxicas

Tamaño: 19-21 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Parte superior pardo olivácea e parte inferior branca cun marcado entrante cara o pescozo.

Peteiro negro e patas verdosas e escuras.

Raia escura que atravesa o ollo dende o peteiro.

En voo, franxa alar branca e cola con barras horizontais escuras.

galiñola negra / focha común

Fulica atra

AV6

Características morfolóxicas

Tamaño: 36-42 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Plumaxe negra.

Escudo facial e pete completamente branco.

Ollos vermellos.

Os xuvenis son de tons pardos e o escudo facial amarelado.

galiñola común / gallineta común - polla de agua

Fulica atra

AV7

Características morfolóxicas

Tamaño: 30-38 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

De cor castaña e negra, con dúas liñas brancas nos flancos e unha mancha destra mesma cor baixo a cola.

Escudo facial vermello.

Peteiro tamén vermello coa punta amarela.

Patas verdosas cunha mancha vermella.

Os xuvenís son de tons marróns e carecen do escudo facial.

garza real

Ardea cinerea

AV8

Características morfolóxicas

Tamaño: 90 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

De cor gris, coas partes inferiores case brancas, dúas manchas negras ó longo do pescozo.

Cabeza branca cunha liña negra no ollo.

Peteiro e patas longos e amarelos.

En época de cría, dúas plumas longas e negras na caluga.

Os xuvenís son de ton gris claro, sen manchas negras nos ombreiros.

garzota común / garceta común

Egretta garzetta

AV9

Características morfolóxicas

Tamaño: 60 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Plumaxe totalmente branca.

Na época reproductora presentan na caluga un par de plumas longas a modo de penacho.

Patas negras cos dedos amarelos.

Peteiro negro.

lavanco / ánade real o azulón

Anas platyrhynchos

AV10

Características morfolóxicas

Tamaño: 60 cm

Presenta dimorfismo sexual. Femia de cor parda moteada e estriada cunha lista no ollo máis escuro e peteiro alaranxado. Macho en época de cría con cabeza verde brillante con colar branco, peito e dorsos castaños co extremo posterior  negro, resto do corpo branco e gris e peteiro amarelo. Tra-la muda e moi parecido á femia, pero co peteiro verdoso.

Espellente de cor azul-morado visible ó estirar as ás.

Xuvenís moi semellantes á femia pero con tons máis claros.

mazarico chiador / zarapito trinador

Numenius phaeopus

AV11

Características morfolóxicas

Tamaño: 45 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

Peteiro longo e curvado cara abaixo de cor parda escura.

Parte superior pardo escuro e abdome branco.

En voo mostrans o bispiño branco e a cola ten franxas transversais.

Os xuvenís son de cor máis escura econ manchas ocres.

carrán cristado / charrán patinegro

Sterna sandvicensis

AV12

Características morfolóxicas

Tamaño: 41 cm

Non presenta dimorfismo sexual.

No verán, a parte superior da cabez é negra coas plumas da caluga alongadas nunha especie de crista. No inverno desaparece.

Dorso e ás grises; resto do corpo branco.

Peteiro negro coa punta amarela.

Patas negras.

Cola en forma de pinza.

Xuvenís moi semellantes ós adultos en inverno.

gaivota chorona / gaviota reidora

Chroicocephalus ridibundus

reidora

Características morfolóxicas

Tamaño: 34-37 cm

Presenta un característico capuchón de cor marrón na plumaxe da época de reproducción. As femias e os machos, en apariencia idénticos, manifestan algunhas pequenas diferencias en tamaño corporal (machos de maior tamaño).

A plumaxe varía coa idade. Os exemplares adultos posúen un plumaxe blanco, co capuchón chocolate e  un anillo ocular incompleto de cor blanco. Fora da época reproductora o capuchón redúcese a unha mancha na zona auricular. O pico é dun intenso vermello negruzco.
Os xuvenís, son pardogrisáceos e carecen do capuchón.

golondrina mariña / golondrina de mar

Sternidae paradisae

golondrina

Características morfolóxicas

Tamaño: 33-39 cm

Plumaxe grix/blanco, pico e patas vermellas. A súa fronte e blanca cunha coronilla negra.

A cola, atópase bifurcada. É de cor blanquecina con algunhas plumas grises na parte exterior.

Son unhas aves lonxevas, chegando a vivir ata 20 anos.
Ainda que son de climas máis frios (zonas circunpolares), fan unha migración N-S-N tendo coma zona de paso os humedales do Umia.

Scroll Up