obradoiro de emprego

renovación urbana e medioambientAL cambados cidade europea do viño

AVISO LEGAL

1. Identificación e contacto do propietario da web.

eoc.rial.com.es (en diante a web) é propiedade de Manuel Rial costa (en diante o Titular) con domicilio en Calle Valvanera 15 – 36630 Cambados (Pontevedra-Galicia) – ESPAÑA, España, con CIF/NIF 35449020V teléfono 652081052 e correo electrónico toxo66@gmail.com.

Outros datos do propietario:

Datos de inscripción en Rexistro Mercantil:

Códigos de conduta adheridos:

Autorización administrativa especial:

Datos colegiación:

2. Ámbito de aplicación

A navegación polo sitio web do Titular implica asumir a condición de usuario e a aceptación absoluta do manifestado neste Aviso Legal.

3. Idade.

O rexistro na nosa web está dirixido a maiores de dezaoito (18) anos. Si detectásese o rexistro dun menor de 18 anos, esa conta será automáticamente eliminada.

4. Propiedade intelectual ou industrial.

Os contidos da Web, por exemplo textos, imaxes, gráficos ou código fonte, están protexidos por dereitos de propiedade intelectual e industrial.

Tales contidos non poderán ser, por exemplo, reproducidos ou transformados sen o permiso previo e explícito do Titular. Os usuarios poden acceder aos contidos e realizar copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen en servidores en rede, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación.

5. Normas comúns de uso da web.

O usuario comprométese a facer un uso da Web de acordo ás seguintes normas:

  • Non publicará comunicacións comerciais a través do sitio web.
  • Non recompilará contido ou información doutros usuarios.
  • Non cargará virus nin código malintencionado de ningún tipo.
  • Non solicitará información de inicio de sesión nin accederá a unha conta pertencente a outro usuario.
  • Non molestará, intimidará nin acosará a ningún usuario.
    Non realizará actos ilícitos, engañosos, malintencionados ou discriminatorios no sitio web, de acordo a estas condicións e ao ordenamiento
    xurídico español.
  • Non fará nada que poida poñer en perigo a seguridade da súa conta, especialmente respecto de a súa contraseña. De feito, comunicará calquera incidencia relacionada co seu contraseña, conta, vulneración da confidencialidad dos teus datos, perigo ou ameaza detectada na seguridade dos seus datos.

O Titular poderá eliminar calquera contido ou suspender o servizo si segundo o seu propio criterio, incumple calquera das normas e obrigacións descritas neste Aviso Legal.

Para calquera consulta ou aclaración sobre estas normas comunitarias en particular ou estas condicións en particular, pode contactarnos vía email.

6. Enlaces e limitación de responsabilidade.

O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Titular e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte do Titular dos seus contidos ou servizos. Aquelas persoas que se propoñan establecer un hiperenlace previamente deberán solicitar autorización por escrito ao Titular. En todo caso, o hiperenlace únicamente permitirá o acceso á páxina de inicio do noso sitio web, así mesmo deberá absterse de realizar manifestacións ou indicacións falsas, inexactas ou incorrectas sobre o Titular, ou incluír contidos ilícitos, contrarios aos bos costumes e á orde pública.

O Titular non se responsabiliza do uso que cada usuario déalle aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos. O contido da Web é de carácter xeral e meramente informativo.

O Titular non asumirá responsabilidade polo contido ou funcionamento de webs de terceiros aos que o usuario da Tenda poida acceder mediante calquera tipo de enlace.

O Titular declina calquera responsabilidade, ata onde permita o ordenamiento xurídico, polos danos e prexuízos derivados da presenza de virus, das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade, ao honor, á intimidade ou sobre publicidade ilícita.

Si algún usuario ou terceiro considera que na Web estase cometendo algún ilícito de calquera tipo debe remitir unha comunicación ao Titular á dirección de email que aparece nos nosos datos identificativos. Deberá identificarse debidamente especificando os feitos que denuncia.

7. Privacidad.

Si na Web solicitásense datos persoais, o Titular será responsable dos mesmos e trataraos con absoluta confidencialidad e seguridade. Poderá atopar máis información sobre a nosa política de privacidad e cookies na páxina específica de información sobre esta cuestión.

8. Lexislación aplicable, solución de cuestións controvertidas e foro competente

O uso da Web rexerase pola lexislación española. Calquera controversia que xurda ou garde relación co uso da Web, será sometido á jurisdicción non exclusiva dos Xulgados e Tribunais do municipio onde radica o domicilio social do Titular, salvo que a normativa en vigor ou o código de conduta estableza foro distinto.

Scroll Up