obradoiro de emprego

renovación urbana e medioambiental cambados cidade europea do viño

BLOG

O Obradoiro de Emprego está dirixido a mozas e mozos con idades comprendidas entre os 25 e 50 anos. Un dos elementos fundamentais do mesmo e a formación en áreas  globais e específicas.

Así os integrantes do mesmo reciben unha formación básica que lles permite reorientar o seu curriculo particular, e en determinados casos, preparar aos alumnos de cara a obtención do título da ESO.

Todos os alumnos que finalicen a formación, acadan unha certificación de idoneidade. Dita certificación permítelles solicitar a convalidación de certos módulos dos Ciclos Formativos, o que lles garante un acceso aos mesmos, así como o recurte do plan de estudios en preto dun 25% das asignaturas. Grazas a esta solución máis dun 30% dos alumnos que cada ano rematan un obradoiro optan por continuar estudios de ciclo.

O presente obradoiro conta coas especialidades de Carpintería da madeira e Xardinería-Forestal. 20 foron as/os alumnas/os seleccionados que desenvolveron o programa plantexado á hora de solicitar o Obradoiro, e que lles vai permitir acadar a práctica e formación necesaria para sair coa capacitación laboral necesaria, e en moitos casos, lle permitirá reorientar a súa demanda laboral.


O Obradoiro de Emprego está dirixido a mozas e mozos con idades comprendidas entre os 25 e 50 anos. Un dos elementos fundamentais do mesmo e a formación en áreas  globais e específicas.

Unha formación axeitada en campos tan dispares coma o deseño, ou a alfabetización dixital, xunto cunh formación específica en cada unha das especialidades, fan que os alumnos se enfronten aos traballos encomendados cunha maior seguridade no seu desempeño.
 
Na presente galería poden observarse momentos de formación e actuacións nas áreas de carpintería, creando mobiliario ou arranxando aquel que otros/as compañeiros/as elaboraron en obradoiros precedentes. Tamén actuaron en xardinería cultivando especies que poboaron algúns elementos creados no outro módulo do obradoiro.
 
Froito desta sinerxia melloráronse zonas peonís, espazos comúns, rotas de sendeirismo, así como dotouse de elementos neceseraios, en determinados entornos, co fin de achegar á poboación a unha concienciación co medio ambiente.

 

  • Todas
  • Xardinería
  • Carpintería
  • Formación
  • Estudio

Ademáis os alumnos contribuiron a adecentar o ornato en edificios de carácter público. Así durante preto dun mes estiveron arranxando toda a carpintería de madeira da Casa Consistorial.

Adecentarion tamén prazas coma a de Beleco para a que deseñadon, crearon e montaron diversas zonas para “humanizar” esta praza de recente construcción.

Outra das actuacións realizadas polo Obradoiro foi a dotación de composteiros en zonas comúns. Nos xardíns de Os Olmos-Santa Margarita, ubicáronse estes elementos de tratamento sostible de refugallo, dotándoos de elementos que melloran a súa visualización.

O Parque de Torrado é tamén un elemento de constante atención. Ó se-lo parque central do municipio fai que milleiros de persoas pasen polo mesmo a desfrutar do lecer no fin de semá ou os centos de nenos que cada día xogan e aprovéitanse das instalacións deportivas coas que conta. Nin que dicir ten que o seu mantenemento é fundamental para seguir permitindo a cambadeses e turistas contar con esta área de referencia.

As áreas de formación transversal complementan a formación que as/os alumnas/os reciben durante todo o seu proceso formativo.
 
 Un dos obxectivos fundamentais do Obradoiro é sementar nos alumnos a inquedanza do autoemprego, coma unha nova forma de atopar traballo. Grazas aos módulos de Empresa e de Órientación laboral, complementados co enfoque cara a estas áreas que se lle ofrece no módulo de Alfabetización Dixital e Novas Tecnoloxías, acadan achegar á nova realidade socio-laboral ás/ós alumnas/os unha vez rematen o seu periplo de 6 meses de formación/traballo.
 
Outra área fundamental é a integración e igualdade de xénero. O primeiro paso xa está dado, mistura de alumnas/alumnos, efectuando as mesmas tarefas, tirando na mesma dirección en cada proxecto, e aportando o mellor de cada un.
 
Debido a que a gran maioría das tarefas que deben realizar comportan un risco, unha das áreas que non deben deixarche ao chou nin esquecerse é a da seguridade. Neste senso, a obrigatoriedade de emprego dun EPI individual conxúgase cos módulos de prevención laboral e primeiros auxilios, algo fundamental e necesario que nalgún caso pose salvar unha vida, fora incluso do ámbito laboral.

 

ACTO DE CLAUSURA

O pasado xoves, 19 de xullo, tivo lugar no Salón de Actos da Casa do Concello de Cambados, o acto de clausura do Obradoiro de emprego.

Durante estos 9 meses, os alumnos desenvolveron unha formación teórico-práctica que os levou a acadar os obxectivos inciais do mesmo.

Entre a impronta que deixarán entre nós, atópanse as obras realizadas así coma o mantenemento, adecentameto e ampliación da zona de lecer á beira do río Úmia.

A todos eles, dende esta páxina agradecerll-lo traballo e esforzo feito, e desexarlles o mellor, neste caso unha pronta incorporación ao mercado laboral, que de seguro sabrá valorar a aprendizaxe recibida no obradoiro.

Scroll Up